Open Source

We moeten onze kennis en ontdekkingen niet voor ons zelf houden, maar delen met de wereld. Als we kunnen leren van elkaar dan versneld dat de ontwikkeling. Daarom deel ik al mijn ontwerpen via deze website. Ik maak daarbij gebruik van internationaal geldende licenties die anderen de gelegenheid geven om mijn ontwerpen te gebruiken voor hun eigen toepassingen. Het enige wat ik vraag (en eis) is dat wanneer mijn ontwerpen gebruikt worden, de resultaten ook weer vrij toegangelijk zijn voor de gemeenschap via de zelfde licenties die ik gebruik.

Open Source

We should share our ideas and designs with the world. This way, we can all learn from each other. That's why I publish all my designs on this website. I publish under special open source licenses giving others the opportunity to use my designs. The only thing I ask (and demand) is that the results are also share with the community by publishing it under the same licenses I used.

Recht op reparatie

Steeds meer apparatuur wordt zo gemaakt dat het niet te repareren is. Dat is in het voordeel van de fabrikant, want voor elk kapot appraat verkopen zij weer een nieuw exemplaar. Maar het is slecht voor de gebruiker (en eigenaar!) van het apparaat. Het kost namelijk meer om een apparaat te vervangen dan te repareren. Of dat zou in ieder geval zo moeten zijn. Daarnaast is het een ecologische ramp: onnodig veel apparaten met kostbare en schaarse grondstoffen belanden op de schroothoop.

Daarom is het belangrijk dat apparaten weer repareerbaar moeten worden. Omdat fabrikanten geen belang bij repareerbaarheid hebben, zal er wetgeving moeten komen. In Europa worden er al vorderingen gemaakt en in de Verenigde Staten is er een begin gemaakt.

Naast wetgeving moet ook de mentaliteit van gebruikers veranderen. Het moet weer vanzelfsprekend worden dat een kapot apparaat wordt gerepareerd en niet klakkeloos vervangen.

Gelukkig zijn er al initiatieven om reparatie weer onder de aandacht te brengen. Een bekende is het repair café. Dat is een laagdrempelige manier om mensen te helpen bij het repareren van eenvoudige huishoudelijke apparatuur.

Right to repair

More and more devices are build to be thrown away. That's good for the manufacturers as they can sell you more stuff. But it's bad for the end user (and owner!) as a repair is often cheaper that buying a new device. Or, at least, it should be. It is also an ecological disaster as a lot of devices unnecessarily end up in landfill.

That's why it is important that devices are build with repair-ability in mind. But manufacturers don't want to do this as they than can sell less stuff. Therefore it should be made into a law. In Europe, legislation is already starting to be implemented and also in the United States it is starting to be put on the agenda.

But a law alone is not enough. We all have to become used to a new mindset: instead of buying a new device, repairing the old one has to become the norm again.

Luckily, there are already interesting grass roots initiatives like the repair café. They are organized all over the world, so there is bound one in your neighborhood.