Project Mees 2: curve tracer

Met deze curve tracer is het mogelijk om snel componenten te testen op defecten. Omdat de curvetracer meet ten opzichte van massa kan deze ook gebruikt worden voor metingen in bestaande schakelingen.

De ingebouwde 1 kHz oscillator is vervormingsarm en de amplitude is instelbaar. Daardoor is deze ook bruikbaar als signaalbron voor bijvoorbeeld een signaalvolger. Het is ook mogelijk om een externe signaalbron aan te sluiten en zo metingen te verrichten bij een andere frequentie of met een andere golfvorm.

De optionele peak detector kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld het bepalen van het break down voltage van zenerdiodes

Video

Kijk op LBRY

Afbeeldingen

Schema curve tracer

Schema peak detector

Curvetrace in gebruik

PCB koperzijde